Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Τι σημαίνει η μετατροπή μια περιφέρειας (Πελοπόννησος, Θράκη κλπ) σε Ειδική Οικονομική Ζώνη (ΕΟΖ)

Η επίθεση στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα με την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου κ.ο.κ. εκφράζεται απόλυτα με την εφαρμογή των ΕΟΖ. Η παρουσίασή τους απο τα μισθωμένα ΜΜΕ ως τη νέα αναπτυξιακή δυνατότητα που παρουσιάζεται ώς ευκαιρία για τη χώρα δεν μας προκαλεί έκπληξη. Τι είναι όμως ακριβώς οι ΕΟΖ; Μια πρώτη παρουσίαση -προσέγγιση αποτελεί το παρακάτω σημείωμα που δημοσιεύουμε. 
Η μετατροπή μιας περιφέρειας σε Ειδική Οικονομική Ζώνη (ΕΟΖ) λειτουργεί σε επιχειρηματικό, παραγωγικό και εργασιακό επίπεδο σε όφελος των δανειστών – επενδυτών, οι οποίοι ενθυλακώνουν σχεδόν σε απόλυτο βαθμό τα όποια οικονομικά οφέλη. Ταυτόχρονα η λειτουργία μιας Ειδικής Οικονομικής Ζώνης δεν εντάσσεται σε κάποιο παραγωγικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής που εγκαθίσταται μια επιχείρηση και συνήθως συμβάλλει στην παραγωγική αποδόμηση με αρνητικές συνέπειες για το βιοτικό επίπεδο και τις συνθήκες εργασίας και ζωής των κατοίκων.
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ΕΟΖ, εκτός από τα ειδικά φορολογικά προνόμια και άλλες διοικητικές διευκολύνσεις, επιβάλλουν στη λογική μεγιστοποίησης του κέρδους, εργασιακές συνθήκες που παραπέμπουν σε εργασιακό μεσαίωνα.

Η διεθνής εμπειρία και πρακτική των ΕΟΖ αποδεικνύει ότι αυτές συμβάλλουν στην ευημερία για τους λίγους, αλλά χωρίς ανάπτυξη για τους πολλούς, τη χώρα ή την περιφέρεια υποδοχής. Και αυτό γιατί οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ΕΟΖ απολαμβάνουν ευνοϊκότερους φορολογικούς συντελεστές αγοράς και οικοδόμησης ακινήτων, ειδική (χωρίς δαπάνη) διοικητική υποστήριξη για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών ίδρυσης της επιχείρησής τους, φορολογική απαλλαγή αναφορικά με απόκτηση γηπέδων και κτηρίων, απαλλαγή από εταιρικό φόρο εισοδήματος, ελεύθερο επαναπατρισμό των κερδών, παραβίαση των Συλλογικών Συμβάσεων αναφορικά με τους μισθούς, μη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων και της ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και απαγόρευση του συνδικαλίζεσθαι για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων των ΕΟΖ.

Σήμερα λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο 3.500 ΕΟΖ (Ρωσία, Κίνα, Σκόπια, Ντουμπάι, Αρμενία, Πολωνία κ.λπ.). Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Πολωνία, λειτουργούν 14 ΕΟΖ με ευνοϊκούς όρους ίδρυσης λειτουργίας και δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πολυάριθμες μελέτες και εκθέσεις οργανισμών, στις περισσότερες από τις χιλιάδες ΕΟΖ διεθνώς επικρατεί εργασιακός Μεσαίωνας, δηλαδή παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, υποχρεωτικές υπερωρίες, εργασιακή ανασφάλεια, υποβαθμισμένες συνθήκες εργασίας, χρήση πιεστικών πρακτικών προκειμένου να επιτευχθούν οι προθεσμίες και τα πλάνα της παραγωγής κ.λπ.
Το ζήτημα εγκατάστασης ΕΟΖ στις περιφέρειες της χώρας μας τέθηκε πρόσφατα από τη Γαλλία και τη Γερμανία, οι οποίες ενδιαφέρονται να επενδύσουν με ευνοϊκούς όρους στη χώρα μας, έχοντας ως πρότυπο την Πολωνία και το εκτεταμένο εύρος ευνοϊκού καθεστώτος στα πεδία που ήδη αναφερθήκαμε. Ειδικότερα για την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των χωρών, σύμφωνα με πληροφορίες, εστιάζεται στον τομέα της ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια κ.λπ.) που θα επιστρέφει στις χώρες – επενδυτές. Αυτό το μοντέλο επιβεβαιώνει και τα αποτελέσματα της διεθνούς εμπειρίας, σύμφωνα με τα οποία το απόλυτο όφελος από τη δραστηριότητα των ΕΟΖ ανήκει στις χώρες – επενδυτές.

πηγή: alfavita.gr με στοιχεία από το Σάββα Ρομπόλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου